QUY TẮC BẢO HIỂM BẢO HIỂM TAI NẠN CON NGƯỜI 24/24

(Ban hành theo Quyết định số 161/2011/QĐ-PJICO ngày 08/03/2011  của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bảo hiểm PJICO)

I. NGUYÊN TẮC CHUNG

Điều 1. Công ty cổ phần Bảo hiểm PJICO nhận bảo hiểm cho mọi công dân Việt Nam từ 16 đến 70 tuổi và người nước ngoài đang học tập công tác tại Việt Nam (Sau đây được gọi là Người được bảo hiểm) theo các điều khoản quy định trong quy tắc này; loại trừ các đối tượng sau đây:

 • Những người đang bị bệnh tâm thần.
 • Những người đang bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên.

Điều 2. Người được bảo hiểm theo quy tắc này vẫn được tham gia và hưởng quyền  lợi của các loại hình bảo hiểm khác.

II. PHẠM VI BẢO HIỂM

Điều 3. Tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm là những tai nạn xảy ra tại Việt Nam do:

 • Một lực bất ngờ, ngoài ý muốn của Người được bảo hiểm, từ bên ngoài tác động lên thân thể Người được bảo hiểm và là nguyên nhân trực tiếp làm cho Người được bảo hiểm bị tử vong hoặc bị thương tật thân thể.
 • Người được bảo hiểm có hành động cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân và tham gia chống hành động phạm pháp.

Điều 4. Trường hợp Người được bảo hiểm tham gia các cuộc thi đấu có tính chất chuyên nghiệp như: đua xe, đua ngựa, bóng đá, đấm bốc, leo núi, lướt ván, đua thuyền… khảo sát, thám hiểm; khi xảy ra tai nạn chỉ được bảo hiểm với điều kiện Người được bảo hiểm đã yêu cầu và thoả thuận đóng thêm phí bảo hiểm cho PJICO theo quy định tại “Biểu phí và số tiền bảo hiểm”.

III. KHÔNG THUỘC TRÁCH NHIỆM BẢO HIỂM

Điều 5. Tai nạn xảy ra do những nguyên nhân sau đây không thuộc phạm vi bảo hiểm:

 1. Người được bảo hiểm vi phạm nghiêm trọng pháp luật, nội quy, quy định của cơ quan, của chính quyền địa phương, hoặc của các tổ chức xã hội khác, vi phạm luật lệ an toàn giao thông.
 2. Hành động cố ý tự gây ra tai nạn của Người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp.
 3. Người được bảo hiểm sử dụng và bị ảnh hưởng của rượu, bia, ma tuý và các chất kích thích tương tự khác.
 4. Người được bảo hiểm tham gia đánh nhau trừ khi được xác nhận đó là hành động tự vệ.
 5. Cảm đột ngột trúng gió, bệnh tật, sảy thai, bệnh nghề nghiệp, những tai biến trong quá trình điều trị bệnh và thai sản.
 6. Ngộ độc thức ăn, đồ uống.
 7. Điều trị hoặc sử dụng thuốc không theo chỉ dẫn của cơ quan y tế.
 8. Động đất, núi lửa, nhiễm phóng xạ.
 9. Các hoạt động hàng không (trừ khi có tư cách là hành khách), các cuộc diễn tập, huấn luyện quân sự, tham gia chiến đấu của các lực lượng vũ trang.
 10. Chiến tranh, nội chiến, đình công.

IV. HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM, PHÍ BẢO HIỂM VÀ HIỆU LỰC BẢO HIỂM

Điều 6.

 • Các tập thể có yêu cầu tham gia bảo hiểm tai nạn, PJICO ký kết hợp đồng bảo hiểm với các tập thể đó kèm theo danh sách cá nhân được bảo hiểm.
 • Các cá nhân hoặc gia đình có yêu cầu tham gia bảo hiểm, PJICO cấp giấy chứng nhận bảo hiểm cho từng cá nhân. Số tiền bảo hiểm là giới hạn trách nhiệm tối đa của PJICO đối với Người được bảo hiểm trong một vụ tai nạn.
 • Số tiền bảo hiểm và thời gian bảo hiểm được quy định theo yêu cầu của Người được bảo hiểm.

Điều 7. Phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm căn cứ vào biểu phí của Công ty cổ phần Bảo hiểm PJICO quy định cùng với Quy tắc này. Phí bảo hiểm nộp bằng loại tiền nào, số tiền được trả bằng loại tiền đó.

Phí bảo hiểm được đóng ngay khi bắt đầu được bảo hiểm trừ khi có thỏa thuận khác.

Điều 8. Hiệu lực của bảo hiểm bắt đầu từ khi Người được bảo hiểm đã đóng phí bảo hiểm theo quy định tại hợp đồng hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm.

Điều 9. Trường hợp một trong hai bên đề nghị huỷ bỏ hợp đồng bảo hiểm phải thông báo cho bên kia biết trước 15 ngày. Nếu hợp đồng được thoả thuận hủy bỏ, phí bảo hiểm của thời gian còn lại sẽ được hoàn trả 80%, với điều kiện tại thời điểm đó Người được bảo hiểm chưa có lần nào được PJICO chấp nhận trả tiền bảo hiểm.

V. QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM

Điều 10. Trường hợp Người được bảo hiểm bị tử vong do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, PJICO sẽ trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm.

Điều 11. Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật do tai nạn thuộc phạm vi  bảo hiểm, PJICO trả tiền bảo hiểm theo quy đinh tại “Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm”.

Điều 12. Trường hợp Người được bảo hiểm bị tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, trong vòng 1 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn Người được bảo hiểm bị tử vong do hậu quả của tai nạn đó, PJICO sẽ trả phần chênh lệch giữa số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng (hay giấy chứng nhận bảo hiểm) với số tiền đã trả trước đó.

Điều 13. Trường hợp hậu quả của tai nạn thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm bị trầm trọng hơn do bệnh tật hoặc sự tàn tật có sẵn của Người được bảo hiểm hoặc điều trị vết thương không kịp thời và không theo chỉ dẫn của cơ quan y tế, PJICO sẽ trả tiền bảo hiểm như đối với loại vết thương tương tự ở người có sức khoẻ bình thường được điều trị một cách hợp lý.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM

Điều 14. Người được bảo hiểm có trách nhiệm nộp phí bảo hiểm đúng và đủ theo quy định trong “Biểu phí và số tiền bảo hiểm”

Điều 15. Khi xảy ra tai nạn, Người được bảo hiểm hoặc nhân thân của họ phải áp dụng các biện pháp cần thiết và có thể thực hiện được để cứu chữa nạn nhân.

VII. THỦ TỤC TRẢ TIỀN BẢO HIỂM

Điều 16. Khi yêu cầu PJICO trả tiền bảo hiểm, Người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp phải gửi cho PJICO các chứng từ sau đây trong vòng 1 tháng kể từ ngày Người được bảo hiểm điều trị khỏi hoặc bị tử vong:

 1. Giấy đề nghị trả tiền bảo hiểm;
 2. Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bản sao (trích) danh sách Người được bảo hiểm.
 3. Biên bản tai nạn có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương hoặc công an nơi Người được bảo hiểm bị tai nạn.
 4. Xác nhận điều trị của cơ quan y tế (Giấy ra viện, phiếu điều trị và các giấy tờ có liên quan đến việc điều trị tai nạn).
 5. Giấy chứng tử và xác nhận quyền thừa kế hợp pháp (trường hợp tử vong).
 6. Những giấy tờ liên quan khác nếu được PJICO yêu cầu.

Trường hợp Người được bảo hiểm uỷ quyền cho người khác nhận số tiền bảo hiểm, phải có giấy uỷ quyền hợp pháp.

Điều 17. Số tiền bảo hiểm được trả cho Người được bảo hiểm hoặc người được uỷ quyền. Trường hợp Người được bảo hiểm bị tử vong thì người thừa kế hợp pháp được nhận số tiền đó.

Điều 18. Trường hợp Người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp không trung thực trong việc thực hiện các quy định trong quy tắc này, PJICO có quyền từ chối một phần hoặc toàn bộ số tiền bảo hiểm tuỳ theo mức độ vi phạm. Trong trường hợp đương sự có dấu hiệu phạm pháp, PJICO có quyền đề nghị cơ quan pháp luật xem xét, giải quyết.

Điều 19. PJICO có trách nhiệm xem xét, giải quyết và thanh toán tiền bảo hiểm trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

VIII. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Điều 20. Thời hạn Người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp khiếu nại PJICO về việc trả tiền bảo hiểm là 06 tháng, kể từ ngày Người được bảo hiểm hoặc người kế thừa hợp pháp nhận được thông báo trả tiền bảo hiểm của PJICO.

Điều 21. Mọi tranh chấp có liên quan đến quy tắc bảo hiểm này, nếu các bên không thoả thuận được bằng thương lượng thì một trong hai bên được quyền đưa ra giải quyết tại cơ quan pháp luật Nhà nước, nơi Người được bảo hiểm đóng phí bảo hiểm.