Previous
Next

Bảo hiểm xe cơ giới

Giúp bạn chủ động hơn về tài chính và yên tâm trong việc sử dụng xe...

Bảo hiểm tài sản kỹ thuật

Bảo hiểm cho các thiệt hại vật chất ngẫu nhiên, bất ngờ đối với tài sản vật chất...

Bảo hiểm sức khỏe

Bảo hiểm cho các rủi ro tai nạn, bệnh tật và thai sản ảnh hưởng đến sức khỏe...

Bảo hiểm tàu thủy

Bảo hiểm cho tổn thất xảy ra đối với tàu thủy và tai nạn xảy ra với thuyền viên...

Tại sao bạn nên chọn
Bảo hiểm PJICO Tiền Giang?

Bồi thường nhanh chóng

Thủ tục nhanh gọn, chuyên nghiệp, đảm bảo tối đa quyền lợi khách hàng.

Phục vụ tận tâm

Tận tâm là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong phục vụ khách hàng.

Ưu đãi tốt nhất

Phạm vi bảo hiểm rộng, nhiều sự lựa chọn hấp dẫn với sức mạnh chi trả lớn.